Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

ΜΑΪΟΣ 2017

ΑΙΓΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ: 8.00 - 22.00 & 22.00 - 8.00 
ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 8.00 - 21.00 & 21.00 - 8.00 

01/05/2017 ΡΟΥΦΑΣ (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
02/05/2017 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49)
03/05/2017 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (26910-52114) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (26910-62660) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
04/05/2017 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (26910-22289) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΖΗΣΗΣ (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
05/05/2017 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (26910-25420) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΚΟΥΛΟΥΡΗ (26910-22516) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
06/05/2017 ΜΠΟΥΛΗ (8.00-22.00) (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
06/05/2017 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (26910-26697) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (22.00-8.00) (26910-26697) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)

07/05/2017 ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13) - ΚΟΤΤΑΣ (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
08/05/2017 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (26910-20772) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ)
09/05/2017 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-28483) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
10/05/2017 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΡΟΥΦΑΣ (26910-22209) ΜΗΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
11/05/2017 ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
12/05/2017 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
13/05/2017 ΝΕΝΕ (8.00-22.00) (26910-62204) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
13/05/2017 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (26910-27979) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (22.00-8.00) (26910-27979) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)

14/05/2017 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (26910-20772) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
15/05/2017 ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (26910-60302) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
16/05/2017 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (26910-62660) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (26910-52114) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
17/05/2017 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
18/05/2017 ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ.(26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΖΗΣΗΣ (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
19/05/2017 ΙΩΑΝΝΟΥ (26910-25500) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (26910-22289) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
20/05/2017 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (8.00-22.00) (26910-22516) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
20/05/2017 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (8.00-14.00) (26910-25420) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (22.00-8.00) (26910-25420) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)

21/05/2017 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26697) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΜΠΟΥΛΗ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
22/05/2017 ΚΟΤΤΑΣ (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΤΣΙΑΓΑΣ (26910-26966) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
23/05/2017 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (26910-60302) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70)
24/05/2017 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-28483) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
25/05/2017 ΖΗΣΗΣ (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
26/05/2017 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
27/05/2017 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (8.00-22.00) (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
27/05/2017 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (8.00-14.00) (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (22.00-8.00) (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49)

28/05/2017 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-27979) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) - ΝΕΝΕ (26910-62204) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
29/05/2017 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13)
30/05/2017 ΤΣΙΑΓΑΣ (26910-26966) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 50) -  ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
31/05/2017 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (26910-52114) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (26910-62660) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)

ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ:
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 17.00-22.00 / ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.00-22.00 / ΣΑΒΒΑΤΟ 8.00-14.00 / ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΡΓΙΕΣ 9.00-13.00 
ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ 
ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.

01/05/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
02/05/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)

03/05/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
04/05/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
05/05/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
06/05/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
06/05/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (8.00-14.00) (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
07/05/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
08/05/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
09/05/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)

10/05/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
11/05/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
12/05/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
13/05/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
13/05/2017 ΓΚΕΚΑΣ (8.00-14.00) (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
14/05/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
15/05/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
16/05/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)

17/05/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
18/05/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
19/05/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
20/05/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
20/05/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
21/05/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
22/05/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
23/05/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)

24/05/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
25/05/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
26/05/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
27/05/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
27/05/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
28/05/2017ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
29/05/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
30/05/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)

31/05/2017 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ:
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 17.00-22.00 / ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.00-22.00 / ΣΑΒΒΑΤΟ 8.00-14.00 / ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΡΓΙΕΣ 9.00-13.00 
ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ 
ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.
01/05/2017 - 02/05/2017 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (6976-385916) (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)
03/05/2017 - 09/05/2017 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (6932-881664) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
10/05/2017 - 16/05/2017 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ (6944-619569) (ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ)
17/05/2017 - 23/05/2017 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (6932-881664) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
24/05/2017 - 30/05/2017 ΝΤΟΥΒΛΗ (6932-295159) (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)
31/05/2017  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (6981-556232) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ:
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 17.00-22.00 / ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.00-22.00 / ΣΑΒΒΑΤΟ 8.00-14.00 / ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΡΓΙΕΣ 9.00-13.00 
ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ 
ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.
01/05/2017 - 02/05/2017 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (26910-73590) (ΑΒΥΘΟΣ)
03/05/2017 - 09/05/2017 ΠΑΥΛΑΚΗ (6987-600176) (ΛΟΓΓΟΣ)
10/05/2017 - 16/05/2017 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (26910-72670) (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
17/05/2017 - 23/05/2017 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26910-71183) (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
24/05/2017 - 30/05/2017 ΠΑΥΛΑΚΗ (6987-600176) (ΛΟΓΓΟΣ)
31/05/2017 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (26910-73590) (ΑΒΥΘΟΣ)

Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

ΑΙΓΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ: 8.00 - 22.00 & 22.00 - 8.00 
ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 8.00 - 21.00 & 21.00 - 8.00

01/06/2017 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49)
02/06/2017 ΡΟΥΦΑΣ (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΜΠΟΥΛΗ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
03/06/2017 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (8.00-22.00) (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
03/06/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (8.00-14.00) (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (22.00-8.00) (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)

04/06/2017 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (26910-25420) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
05/06/2017 ΜΠΟΥΛΗ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26697) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
06/06/2017 ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13) - ΚΟΤΤΑΣ (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
07/06/2017 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (26910-60302) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
08/06/2017 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-28483) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
09/06/2017 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΤΣΙΑΓΑΣ (26910-26966) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
10/06/2017 ΣΙΑΤΡΑ (8.00-22.00) (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
10/06/2017 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (22.00-8.00) (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)

11/06/2017 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (26910-52114) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΚΟΥΛΟΥΡΗ (26910-22516) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
12/06/2017 ΝΕΝΕ (26910-62204) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
13/06/2017 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (26910-20772) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
14/06/2017 ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΖΗΣΗΣ (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
15/06/2017 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (26910-62660) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (26910-52114) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
16/06/2017 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
17/06/2017 ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (8.00-22.00) (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
17/06/2017 ΡΟΥΦΑΣ (8.00-14.00) (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΡΟΥΦΑΣ (22.00-8.00) (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)

18/06/2017 ΙΩΑΝΝΟΥ (26910-25500) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) - ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
19/06/2017 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (26910-22516) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-27979) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
20/06/2017 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26697) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΜΠΟΥΛΗ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
21/06/2017 ΚΟΤΤΑΣ (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13)
22/06/2017 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (26910-60302) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70)
23/06/2017 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-28483) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
24/06/2017 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (8.00-22.00) (26910-62660) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
24/06/2017 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (8.00-14.00) (26910-52114) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (22.00-8.00) (26910-52114) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)

25/06/2017 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (26910-22289) (ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
26/06/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (26910-25420) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
27/06/2017 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-27979) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) - ΝΕΝΕ (26910-62204) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
28/06/2017 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (26910-20772) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ)
29/06/2017 ΤΣΙΑΓΑΣ (26910-26966) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 50) -  ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
30/06/2017 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (26910-52114) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (26910-62660) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)

ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΑ:
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 17.00-22.00 / ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.00-22.00 / ΣΑΒΒΑΤΟ 8.00-14.00 / ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΡΓΙΕΣ 9.00-13.00 
ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ 
ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.

01/06/2017 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
02/06/2017 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
03/06/2017 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
03/06/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
04/06/2017 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
05/06/2017 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
06/06/2017 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)

07/06/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
08/06/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
09/06/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
10/06/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
10/06/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
11/06/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
12/06/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
13/06/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)

14/06/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
15/06/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
16/06/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
17/06/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
17/06/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
18/06/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
19/06/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
20/06/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)

21/06/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
22/06/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
23/06/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
24/06/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
24/06/2017 ΓΚΕΚΑΣ (8.00-14.00) (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
25/06/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
26/06/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
27/06/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)

28/06/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
29/06/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
30/06/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΑ:
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 17.00-22.00 / ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.00-22.00 / ΣΑΒΒΑΤΟ 8.00-14.00 / ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΡΓΙΕΣ 9.00-13.00 
ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ 
ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.

01/06/2017 - 06/06/2017 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (6981-556232) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
07/06/2017 - 13/06/2017 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (6976-385916) (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)
14/06/2017 - 20/06/2017 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (6932-881664) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
21/06/2017 - 27/06/2017 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ (6944-619569) (ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ)
28/06/2017 - 30/06/2017 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (6932-881664) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΑ:
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 17.00-22.00 / ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.00-22.00 / ΣΑΒΒΑΤΟ 8.00-14.00 / ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΡΓΙΕΣ 9.00-13.00 
ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ 
ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.

01/06/2017 - 06/06/2017 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (26910-73590) (ΑΒΥΘΟΣ)
07/06/2017 - 13/06/2017 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (26910-72670) (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
14/06/2017 - 20/06/2017 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26910-71183) (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
21/06/2017 - 27/06/2017 ΠΑΥΛΑΚΗ (6987-600176) (ΛΟΓΓΟΣ)
28/06/2017 - 30/06/2017 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (26910-73590) (ΑΒΥΘΟΣ)

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

ΑΙΓΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ: 8.00 - 22.00 & 22.00 - 8.00 
ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 8.00 - 21.00 & 21.00 - 8.00 

01/04/2017 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (8.00-22.00) (26910-52114) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
01/04/2017 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (8.00-14.00) (26910-62660) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (22.00-8.00) (26910-62660) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)

02/04/2017 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49)
03/04/2017 ΡΟΥΦΑΣ (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
04/04/2017 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (26910-22289) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΖΗΣΗΣ (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
05/04/2017 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (26910-25420) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΚΟΥΛΟΥΡΗ (26910-22516) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
06/04/2017 ΜΠΟΥΛΗ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26697) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
07/04/2017 ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13) - ΚΟΤΤΑΣ (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
08/04/2017 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (8.00-22.00) (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72)
08/04/2017 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (8.00-14.00) (26910-60302) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (22.00-8.00) (26910-60302) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)

09/04/2017 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-28483) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
10/04/2017 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
11/04/2017 ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
12/04/2017 ΙΩΑΝΝΟΥ (26910-25500) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
13/04/2017 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (26910-20772) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
14/04/2017 ΝΕΝΕ (8.00-22.00) (26910-62204) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
14/04/2017 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (10.00-16.00) (26910-22516) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) - ΚΟΥΛΟΥΡΗ (22.00-8.00) (26910-22516) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
15/04/2017 ΣΙΑΤΡΑ (8.00-22.00) (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
15/04/2017 ΤΣΙΑΓΑΣ (8.00-14.00) (26910-26966) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44) - ΤΣΙΑΓΑΣ (22.00-8.00) (26910-26966) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)

16/04/2017 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (26910-62660) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (26910-52114) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
17/04/2017 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
18/04/2017 ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ.(26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΡΟΥΦΑΣ (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
19/04/2017 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (26910-22289) (ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
20/04/2017 ΖΗΣΗΣ (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (26910-25420) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
21/04/2017 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26697) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ.(26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
22/04/2017 ΚΟΤΤΑΣ (8.00-22.00) (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
22/04/2017 ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (8.00-14.00) (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13) - ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (22.00-8.00) (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13)

23/04/2017 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (26910-60302) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70)
24/04/2017 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-28483) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135) - ΖΗΣΗΣ (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
25/04/2017  ΚΟΥΛΟΥΡΗ (26910-22516) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
26/04/2017 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
27/04/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
28/04/2017 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-27979) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) - ΝΕΝΕ (26910-62204) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
29/04/2017 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-22.00) (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
29/04/2017 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (26910-20772) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (22.00-8.00) (26910-20772) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ)

30/04/2017 ΤΣΙΑΓΑΣ (26910-26966) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 50) -  ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)

ΑΙΓΕΙΡΑ - ΑΚΡΑΤΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ:
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 17.00-22.00 / ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.00-22.00 / ΣΑΒΒΑΤΟ 8.00-14.00 / ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΡΓΙΕΣ 9.00-13.00 
ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ 
ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.

01/04/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
01/04/2017 ΓΚΕΚΑΣ (8.00-14.00) (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
02/04/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
03/04/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
04/04/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)

05/04/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
06/04/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
07/04/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
08/04/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
08/04/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (8.00-14.00) (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
09/04/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
10/04/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
11/04/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)

12/04/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
13/04/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
14/04/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
14/04/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
15/04/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
15/04/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
16/04/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
17/04/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
18/04/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)

19/04/2017 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
20/04/2017 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
21/04/2017 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
22/04/2017 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
22/04/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
23/04/2017 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
24/04/2017 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
25/04/2017 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)

26/04/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
27/04/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
28/04/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
29/04/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
29/04/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
30/04/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ:
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 17.00-22.00 / ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.00-22.00 / ΣΑΒΒΑΤΟ 8.00-14.00 / ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΡΓΙΕΣ 9.00-13.00 
ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ 
ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.
01/04/2017 - 04/04/2017 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (6976-385916) (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)
05/04/2017 - 11/04/2017 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ (6944-619569) (ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ)
12/04/2017 - 18/04/2017 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (6932-881664) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
19/04/2017 - 25/04/2017 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (6981-556232) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
26/04/2017 - 30/04/2017 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (6976-385916) (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΑ:
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 17.00-22.00 / ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.00-22.00 / ΣΑΒΒΑΤΟ 8.00-14.00 / ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΡΓΙΕΣ 9.00-13.00 
ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ 
ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ. 
01/04/2017 - 04/04/2017 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (26910-73590) (ΑΒΥΘΟΣ)
05/04/2017 - 11/04/2017 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (26910-72670) (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
12/04/2017 - 18/04/2017 ΠΑΥΛΑΚΗ (6987-600176) (ΛΟΓΓΟΣ)
19/04/2017 - 25/04/2017 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26910-71183) (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
26/04/2017 - 30/04/2017 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (26910-73590) (ΑΒΥΘΟΣ)


Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΑΙΓΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ: 8.00 - 22.00 & 22.00 - 8.00 
ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 8.00 - 20.30 & 20.30 - 8.00 

01/03/2017 ΤΣΙΑΓΑΣ (26910-26966) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 50) - ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
02/03/2017 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (26910-52114) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (26910-62660) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
03/03/2017 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
04/03/2017 ΡΟΥΦΑΣ (8.00-22.00) (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
04/03/2017 ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (8.00-14.00) (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (22.00-8.00) (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)

05/03/2017 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (26910-22289) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΖΗΣΗΣ (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107))
06/03/2017 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (26910-25420) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
06/03/2017 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (17.00-22.00) (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49)
07/03/2017 ΜΠΟΥΛΗ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26697) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
08/03/2017 ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13) - ΚΟΤΤΑΣ (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
09/03/2017 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (26910-60302) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
10/03/2017 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ.  (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
11/03/2017 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (8.00-22.00) (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) 
11/03/2017 ΖΗΣΗΣ (8.00-14.00) (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΖΗΣΗΣ (22.00-8.00) (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) 

12/03/2017 ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) 
13/03/2017 ΙΩΑΝΝΟΥ (26910-25500) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (26910-61400) (ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 103) 
13/03/2017 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (17.00-22.00) (26910-22289) (ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) 
14/03/2017 ΝΕΝΕ (26910-62204) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-27979) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
15/03/2017 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (26910-20772) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ) -  ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
16/03/2017 ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)  - ΤΣΙΑΓΑΣ (26910-26966) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
17/03/2017 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (26910-62660) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (26910-52114) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) 
18/03/2017 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (8.00-22.00) (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49) 
18/03/2017 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (8.00-14.00) (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (22.00-8.00) (26910-24746) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)

19/03/2017 ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ.(26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΡΟΥΦΑΣ (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
20/03/2017 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49)
20/03/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (17.00-22.00) (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
21/03/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (26910-25420) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
22/03/2017 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26697) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΜΠΟΥΛΗ (26910-25559) (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26)
23/03/2017 ΚΟΤΤΑΣ (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13)
24/03/2017 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (26910-60302) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70)
25/03/2017 ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) 
 
26/03/2017 ΖΗΣΗΣ (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
27/03/2017 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (26910-22289) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
27/03/2017 ΣΙΑΤΡΑ (17.00-22.00) (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
28/03/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
29/03/2017 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-27979) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) - ΝΕΝΕ (26910-62204) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
30/03/2017 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (26910-20772) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ)
31/03/2017 ΤΣΙΑΓΑΣ (26910-26966) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 50) - ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)

ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ:
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 17.00-22.00 / ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.30-22.00 / ΣΑΒΒΑΤΟ 8.00-14.00 / ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΡΓΙΕΣ 9.00-13.00 
ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ 
ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.
 
01/03/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
02/03/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
03/03/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
04/03/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
04/03/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
05/03/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
06/03/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
07/03/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)

08/03/2017 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
09/03/2017 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
10/03/2017 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
11/03/2017 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
11/03/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
12/03/2017 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
13/03/2017 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
14/03/2017 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)

15/03/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
16/03/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
17/03/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
18/03/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
18/03/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
19/03/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
20/03/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
21/03/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)

22/03/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
23/03/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
24/03/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
25/03/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
26/03/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
27/03/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
28/03/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)

29/03/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
30/03/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
31/03/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ:
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 17.00-22.00 / ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.30-22.00 / ΣΑΒΒΑΤΟ 8.00-14.00 / ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΡΓΙΕΣ 9.00-13.00 
ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ 
ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.

01/03/2017 - 07/03/2017  ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (6976-385916) (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)
08/03/2017 - 14/03/2017 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (6932-881664) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ) 
15/03/2017 - 21/03/2017 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ (6944-619569) (ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ)
22/03/2017 - 28/03/2017 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (6981-556232) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
29/03/2017 - 31/03/2017 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (6976-385916) (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)    

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ:
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 17.00-22.00 / ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.30-22.00 / ΣΑΒΒΑΤΟ 8.00-14.00 / ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΡΓΙΕΣ 9.00-13.00 
ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ 
ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.

01/03/2017 - 07/03/2017 ΠΑΥΛΑΚΗ (6987-600176) (ΛΟΓΓΟΣ)
08/03/2017 - 14/03/2017 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (26910-73590) (ΑΒΥΘΟΣ)
15/03/2017 - 21/03/2017 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (26910-72670) (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
22/03/2017 - 28/03/2017 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26910-71183) (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
29/03/2017 - 31/03/2017 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (26910-73590) (ΑΒΥΘΟΣ)

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

ΑΙΓΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ: 8.00 - 22.00 & 22.00 - 8.00
ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 8.00 - 20.30 & 20.30 - 8.00

01/02/2017 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49)
02/02/2017 ΡΟΥΦΑΣ (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
03/02/2017 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72) - ΖΗΣΗΣ (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
04/02/2017 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (8.00-22.00) (26910-25420) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
04/02/2017 ΚΟΤΤΑΣ (8.00-14.00) (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΚΟΤΤΑΣ (22.00-8.00) (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)

05/02/2017 ΜΠΟΥΛΗ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26697) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
06/02/2017 ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13) -  ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
06/02/2017 ΚΟΤΤΑΣ (17.00-22.00) (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
07/02/2017 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (26910-60302) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
08/02/2017 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ.  (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
09/02/2017 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13)
10/02/2017 ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
11/02/2017 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (8.00-22.00) (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
11/02/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (8.00-14.00) (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (22.00-8.00) (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)

12/02/2017 ΝΕΝΕ (26910-62204) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-27979) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
13/02/2017 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (26910-20772) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ) -  ΚΟΤΤΑΣ (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
13/02/2017 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (17.00-22.00) (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
14/02/2017 ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)  - ΤΣΙΑΓΑΣ (26910-26966) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
15/02/2017 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (26910-62660) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (26910-52114) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
16/02/2017 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
17/02/2017 ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ.  (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΡΟΥΦΑΣ (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
18/02/2017 ΙΩΑΝΝΟΥ (8.00-22.00) (26910-25500) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ)
18/02/2017 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (26910-22289) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (22.00-8.00) (26910-22289) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)

19/02/2017 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (26910-25420) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
20/02/2017 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26697) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
20/02/2017 ΜΠΟΥΛΗ (17.00-22.00) (26910-25559) (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26)
21/02/2017 ΚΟΤΤΑΣ (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΖΗΣΗΣ (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
22/02/2017 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (26910-60302) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70)
23/02/2017 ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ.  (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
24/02/2017 ΖΗΣΗΣ (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49)
25/02/2017 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-22.00) (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
25/02/2017 ΣΙΑΤΡΑ (8.00-14.00) (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΣΙΑΤΡΑ (22.00-8.00) (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)

26/02/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
27/02/2017 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-27979) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) - ΝΕΝΕ (26910-62204) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
28/02/2017 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (26910-20772) (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)

ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ

01/02/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
02/02/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
03/02/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
04/02/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
04/02/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
05/02/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
06/02/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
07/02/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)

08/02/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
09/02/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
10/02/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
11/02/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
11/02/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (8.00-14.00) (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
12/02/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
13/02/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
14/02/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)

15/02/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
16/02/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
17/02/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
18/02/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
18/02/2017 ΓΚΕΚΑΣ (8.00-14.00) (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
19/02/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
20/02/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ) 
21/02/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)

22/02/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
23/02/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
24/02/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
25/02/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
25/02/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (8.00-14.00) (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
26/02/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
27/02/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
28/02/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

01/02/2017 - 07/02/2017 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (6976-385916) (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)
08/02/2017 - 14/02/2017 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (6932-881664) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
15/02/2017 - 21/02/2017 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ (6944-619569) (ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ)
22/02/2017 - 28/02/2017 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (6981-556232) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)


ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

01/02/2017 - 07/02/2017 ΠΑΥΛΑΚΗ (6987-600176) (ΛΟΓΓΟΣ)
08/02/2017 - 14/02/2017 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (26910-73590) (ΑΒΥΘΟΣ)
15/02/2017 - 21/02/2017 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (26910-72670) (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
22/02/2017 - 28/02/2017 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26910-71183) (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)