Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

ΑΙΓΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ: 8.00 - 22.00 & 22.00 - 8.00
ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 8.00 - 20.30 & 20.30 - 8.00

01/02/2017 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49)
02/02/2017 ΡΟΥΦΑΣ (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
03/02/2017 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72) - ΖΗΣΗΣ (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
04/02/2017 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (8.00-22.00) (26910-25420) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
04/02/2017 ΚΟΤΤΑΣ (8.00-14.00) (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΚΟΤΤΑΣ (22.00-8.00) (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)

05/02/2017 ΜΠΟΥΛΗ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26697) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
06/02/2017 ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13) -  ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
06/02/2017 ΚΟΤΤΑΣ (17.00-22.00) (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
07/02/2017 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (26910-60302) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
08/02/2017 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ.  (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
09/02/2017 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13)
10/02/2017 ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
11/02/2017 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (8.00-22.00) (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
11/02/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (8.00-14.00) (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (22.00-8.00) (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)

12/02/2017 ΝΕΝΕ (26910-62204) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-27979) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
13/02/2017 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (26910-20772) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ) -  ΚΟΤΤΑΣ (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
13/02/2017 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (17.00-22.00) (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
14/02/2017 ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)  - ΤΣΙΑΓΑΣ (26910-26966) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
15/02/2017 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (26910-62660) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (26910-52114) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
16/02/2017 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
17/02/2017 ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ.  (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΡΟΥΦΑΣ (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
18/02/2017 ΙΩΑΝΝΟΥ (8.00-22.00) (26910-25500) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ)
18/02/2017 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (26910-22289) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (22.00-8.00) (26910-22289) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)

19/02/2017 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (26910-25420) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
20/02/2017 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26697) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
20/02/2017 ΜΠΟΥΛΗ (17.00-22.00) (26910-25559) (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26)
21/02/2017 ΚΟΤΤΑΣ (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΖΗΣΗΣ (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
22/02/2017 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (26910-60302) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70)
23/02/2017 ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ.  (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
24/02/2017 ΖΗΣΗΣ (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49)
25/02/2017 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-22.00) (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
25/02/2017 ΣΙΑΤΡΑ (8.00-14.00) (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΣΙΑΤΡΑ (22.00-8.00) (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)

26/02/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
27/02/2017 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-27979) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) - ΝΕΝΕ (26910-62204) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
28/02/2017 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (26910-20772) (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)

ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ

01/02/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
02/02/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
03/02/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
04/02/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
04/02/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
05/02/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
06/02/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
07/02/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)

08/02/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
09/02/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
10/02/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
11/02/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
11/02/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (8.00-14.00) (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
12/02/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
13/02/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
14/02/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)

15/02/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
16/02/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
17/02/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
18/02/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
18/02/2017 ΓΚΕΚΑΣ (8.00-14.00) (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
19/02/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
20/02/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ) 
21/02/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)

22/02/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
23/02/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
24/02/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
25/02/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
25/02/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (8.00-14.00) (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
26/02/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
27/02/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
28/02/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

01/02/2017 - 07/02/2017 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (6976-385916) (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)
08/02/2017 - 14/02/2017 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (6932-881664) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
15/02/2017 - 21/02/2017 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ (6944-619569) (ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ)
22/02/2017 - 28/02/2017 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (6981-556232) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)


ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

01/02/2017 - 07/02/2017 ΠΑΥΛΑΚΗ (6987-600176) (ΛΟΓΓΟΣ)
08/02/2017 - 14/02/2017 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (26910-73590) (ΑΒΥΘΟΣ)
15/02/2017 - 21/02/2017 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (26910-72670) (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
22/02/2017 - 28/02/2017 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26910-71183) (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

ΑΙΓΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ: 8.00 - 22.00 & 22.00 - 8.00
ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 8.00 - 20.30 & 20.30 - 8.00


01/01/2017 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (26910-52114) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (26910-62660) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
02/01/2017 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13)
02/01/2017 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (17.00-22.00) (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49)
03/01/2017 ΡΟΥΦΑΣ (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
04/01/2017 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (26910-22289) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΖΗΣΗΣ (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
05/01/2017 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (26910-25420) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49)
06/01/2017 ΜΠΟΥΛΗ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26697) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
07/01/2017 ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (8.00-22.00) (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13)
07/01/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (8.00-14.00) (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (22.00-8.00) (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)

08/01/2017 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (26910-60302) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
09/01/2017 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ  (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49)  
09/01/2017 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (17.00-22.00) (26910-28483) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
10/01/2017 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΖΗΣΗΣ (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
11/01/2017 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
12/01/2017 ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
13/01/2017 ΝΕΝΕ (26910-62204) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
14/01/2017 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-22.00) (26910-20772) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ)
14/01/2017 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (22.00-8.00) (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)

15/01/2017 ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΤΣΙΑΓΑΣ (26910-26966) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
16/01/2017  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (26910-62660) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-28483) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
16/01/2017 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (17.00-22.00) (26910-52114) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
17/01/2017 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
18/01/2017 ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΡΟΥΦΑΣ (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
19/01/2017 ΙΩΑΝΝΟΥ (26910-25500) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (26910-22289) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
20/01/2017 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (26910-25420) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
21/01/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (8.00-22.00) (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
21/01/2017 ΜΠΟΥΛΗ (8.00-14.00) (26910-25559) (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΜΠΟΥΛΗ (22.00-8.00) (26910-25559) (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26) 

22/01/2017 ΚΟΤΤΑΣ (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13)
23/01/2017 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (26910-60302) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (26910-52114) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)  
23/01/2017 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (17.00-22.00) (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70)
24/01/2017 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-28483) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
25/01/2017 ΖΗΣΗΣ (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
26/01/2017 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
27/01/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
28/01/2017 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-22.00) (26910-27979) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
28/01/2017 ΝΕΝΕ (8.00-14.00) (26910-62204) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΝΕΝΕ (22.00-8.00) (26910-62204) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)

29/01/2017 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (26910-20772) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ)
30/01/2017 ΤΣΙΑΓΑΣ (26910-26966) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 50) -  ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72)
30/01/2017 ΣΙΑΤΡΑ (17.00-22.00) (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
31/01/2017 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (26910-52114) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (26910-62660) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)


ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ

01/01/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
02/01/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
03/01/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)

04/01/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
05/01/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
06/01/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
07/01/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
07/01/2017 ΓΚΕΚΑΣ (8.00-14.00) (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
08/01/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
09/01/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
10/01/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ) 

11/01/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
12/01/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
13/01/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
14/01/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
14/01/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (8.00-14.00) (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
15/01/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
16/01/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
17/01/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)

18/01/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
19/01/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
20/01/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
21/01/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
21/01/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
22/01/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
23/01/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
24/01/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)

25/01/2017 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
26/01/2017 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
27/01/2017 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
28/01/2017 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
28/01/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
29/01/2017 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
30/01/2017 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
31/01/2017 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ) 

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

01/01/2017 - 03/01/2017 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (6981-556232) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
04/01/2017 - 10/01/2017 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ (6944-619569) (ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ)
11/01/2017 - 17/01/2017 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (6932-881664) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
18/01/2017 - 24/01/2017 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (6981-556232) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
25/01/2017 - 31/01/2017 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (6981-556232) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

01/01/2017 - 03/01/2017 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26910-71183) (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
04/01/2017 - 10/01/2017 ΠΑΥΛΑΚΗ (6987-600176) (ΛΟΓΓΟΣ)
11/01/2017 - 17/01/2017 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (26910-73590) (ΑΒΥΘΟΣ)
18/01/2017 - 24/01/2017 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (26910-72670) (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ) 
25/01/2017 - 31/01/2017 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26910-71183) (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΑΙΓΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ: 8.00 - 22.00 & 22.00 - 8.00 
ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 8.00 - 20.30 & 20.30 - 8.00 

01/12/2016 ΤΣΙΑΓΑΣ (26910-26966) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 50) - ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
02/12/2016 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (26910-52114) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (26910-60302) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
03/12/2016 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (8.00-22.00) (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
03/12/2016 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (8.00-14.00) (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (22.00-8.00) (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49)

04/12/2016 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΖΗΣΗΣ (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
05/12/2016 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (26910-22289) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) 
5/12/2016 ΙΩΑΝΝΟΥ (17.00-22.00) (26910-25500) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ)
06/12/2016 ΜΠΟΥΛΗ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26697) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
07/12/2016 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (26910-25420) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49)
08/12/2016 ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13) - ΚΟΤΤΑΣ (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
09/12/2016 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (26910-62660) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
10/12/2016 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-22.00) (26910-28483) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
10/12/2016 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (22.00-8.00) (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)

11/12/2016 ΡΟΥΦΑΣ (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
12/12/2016 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΙΩΑΝΝΟΥ (26910-25500) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ)
12/12/2016 ΣΙΑΤΡΑ (17.00-22.00) (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
13/12/2016 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
14/12/2016 ΝΕΝΕ (26910-62204) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
15/12/2016 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (26910-20772) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
16/12/2016 ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)  - ΤΣΙΑΓΑΣ (26910-26966) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
17/12/2016 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (8.00-22.00) (26910-62660) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
17/12/2016 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (8.00-14.00) (26910-52114) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (22.00-8.00) (26910-52114) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)

18/12/2016 ΜΠΟΥΛΗ (26910-25559) (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
19/12/2016 ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
19/12/2016 ΡΟΥΦΑΣ (17.00-22.00) (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
20/12/2016 ΙΩΑΝΝΟΥ (26910-25500) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (26910-22289) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
21/12/2016 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26697) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΜΠΟΥΛΗ (26910-25559) (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26)
22/12/2016 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (26910-25420) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
23/12/2016 ΚΟΤΤΑΣ (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13)
24/12/2016 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (8.00-22.00) (26910-60302) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
24/12/2016 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (8.00-14.00) (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70) - ΝΙΚΟΛΑΟΥ (22.00-8.00) (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70) 

25/12/2016 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-22.00) (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (22.00-8.00) (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
26/12/2016 ΡΟΥΦΑΣ (8.00-22.00) (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (22.00-8.00) (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
27/12/2016 ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
28/12/2016 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
29/12/2016 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-27979) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) - ΝΕΝΕ (26910-62204) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
30/12/2016 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (26910-20772) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ)
31/12/2016 ΤΣΙΑΓΑΣ (8.00-22.00) (26910-26966) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
31/12/2016 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (8.00-14.00) (26910-25420) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (22.00-8.00) (26910-25420) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)


ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ

01/12/2016 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
02/12/2016 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
03/12/2016 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
03/12/2016 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
04/12/2016 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
05/12/2016 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
06/12/2016 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)

07/12/2016 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ) 
08/12/2016 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
09/12/2016 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
10/12/2016 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
10/12/2016 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (8.00-14.00) (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
11/12/2016 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
12/12/2016 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
13/12/2016 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)

14/12/2016 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
15/12/2016 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
16/12/2016 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
17/12/2016 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
17/12/206 ΓΚΕΚΑΣ (8.00-14.00) (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
18/12/2016 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
19/12/2016 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
20/12/2016 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)

21/12/2016 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
22/12/2016 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
23/12/2016 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
24/12/2016 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
24/12/2016 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (8.00-14.00) (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
25/12/2016 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
26/12/2016 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
27/12/2016 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)

28/12/2016 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
29/12/2016 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
30/12/2016 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
31/12/2016 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
31/12/2016 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

01/12/2016 - 06/12/2016 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (6981-556232) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
07/12/2016 - 13/12/2016 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (6976-385916) (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)
14/12/2016 - 20/12/2016 ΝΤΟΥΒΛΗ (6932-295159) (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)
21/12/2016 - 27/12/2016 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (6932-881664) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
28/12/2016 - 31/12/2016 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (6981-556232) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
 
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

01/12/2016 - 06/12/2016 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26910-71183) (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
07/12/2016 - 13/12/2016 ΠΑΥΛΑΚΗ (6987-600176) (ΛΟΓΓΟΣ)
14/12/2016 - 20/12/2016 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (26910-72670) (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
21/12/2016 - 27/12/2016 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (26910-73590) (ΑΒΥΘΟΣ)
28/12/2016 - 31/12/2016 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26910-71183) (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)


 

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΑΙΓΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ: 8.00 - 22.00 & 22.00 - 8.00 
ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 8.00 - 20.30 & 20.30 - 8.00

1/11/2016 ΤΣΙΑΓΑΣ (26910-26966) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 50) - ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
2/11/2016 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (26910-52114) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (26910-62660) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
3/11/2016 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49)
4/11/2016 ΡΟΥΦΑΣ (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
5/11/2016 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-22.00) (26910-22289) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
5/11/2016 ΙΩΑΝΝΟΥ (8.00-14.00) (26910-25500) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) - ΙΩΑΝΝΟΥ (22.00-8.00) (26910-25500) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ)

6/11/2016 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26697) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
7/11/2016 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (26910-25420) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
7/11/2016 ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (17.00-22.00) (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13)
8/11/2016 ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13) - ΖΗΣΗΣ (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
9/11/2016 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (26910-60302) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
10/11/2016 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-28483) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
11/11/2016 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΚΟΤΤΑΣ (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
12/11/2016 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-22.00) (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
12/11/2016 ΣΙΑΤΡΑ (8.00-14.00) (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΣΙΑΤΡΑ (22.00-8.00) (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)

13/11/2016 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
14/11/2016 ΝΕΝΕ (26910-62204) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)  
14/11/2016 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (17.00-22.00) (26910-27979) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
15/11/2016 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (26910-20772) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
16/11/2016 ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)  - ΤΣΙΑΓΑΣ (26910-26966) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
17/11/2016 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (26910-62660) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (26910-52114) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
18/11/2016 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
19/11/2016 ΖΗΣΗΣ (8.00-22.00) (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
19/11/2016 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (8.00-14.00) (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (22.00-8.00) (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)

20/11/2016 ΙΩΑΝΝΟΥ (26910-25500) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (26910-22289) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
21/11/2016 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26697) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-27979) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
21/11/2016 ΜΠΟΥΛΗ (17.00-22.00) (26910-25559) (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26)
22/11/2016 ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (26910-25420) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
23/11/2016 ΚΟΤΤΑΣ (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13)
24/11/2016 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (26910-60302) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70)
25/11/2016 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-28483) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
26/11/2016 ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (8.00-22.00) (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
26/11/2016 ΡΟΥΦΑΣ (8.00-14.00) (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΡΟΥΦΑΣ (22.00-8.00) (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)

27/11/2016 ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
28/11/2016 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΜΠΟΥΛΗ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
28/11/2016 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (17.00-22.00) (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
29/11/2016 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-27979) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) - ΝΕΝΕ (26910-62204) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
30/11/2016 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (26910-20772) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ)

ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ


1/11/2016 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)

2/11/2016 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
3/11/2016 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
4/11/2016 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
5/11/2016 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
5/11/2016 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (8.00-14.00) (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
6/11/2016 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
7/11/2016 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
8/11/2016 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)

9/11/2016 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
10/11/2016 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
11/11/2016 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
12/11/2016 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
12/11/2016 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
13/11/2016 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
14/11/2016 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
15/11/2016 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)

16/11/2016 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
17/11/2016 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
18/11/2016 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
19/11/2016 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
19/11/2016 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
20/11/2016 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
21/11/2016 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
22/11/2016 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)

23/11/2016 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
24/11/2016 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
25/11/2016 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
26/11/2016 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
26/11/2016 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (8.00-14.00) (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
27/11/2016 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
28/11/2016 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
29/11/2016 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)

30/11/2016 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

01/11/2016  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (6981-556232) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
02/11/2016 - 08/11/2016  ΝΤΟΥΒΛΗ (6932-295159) (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)
09/11/2016 - 15/11/2016  ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (6976-385916) (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)
16/11/2016 - 22/11/2016  ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (6932-881664) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
23/11/2016 - 29/11/2016  ΝΤΟΥΒΛΗ (6932-295159) (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)
30/11/2016  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (6981-556232) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

01/11/2016  ΣΑΡΑΝΤΗΣ (26910-72670) (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
02/11/2016 - 08/11/2016  ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26910-71183) (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
09/11/2016 - 15/11/2016  ΜΠΑΖΙΩΤΗ (26910-73590) (ΑΒΥΘΟΣ)
16/11/2016 - 22/11/2016  ΠΑΥΛΑΚΗ (6987-600176) (ΛΟΓΓΟΣ)
23/11/2016 - 29/11/2016  ΣΑΡΑΝΤΗΣ (26910-72670) (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
30/11/2016  ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26910-71183) (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΑΙΓΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ: 8.00 - 22.00 & 22.00 - 8.00 
ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 8.00 - 20.30 & 20.30 - 8.00 

01/10/2016 ΚΟΤΤΑΣ (8.00-22.00) (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
01/10/2016 ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (8.00-14.00) (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13) - ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (22.00-8.00) (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13)

02/10/2016 ΤΣΙΑΓΑΣ (26910-26966) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 50) - ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
03/10/2016 ΙΩΑΝΝΟΥ (26910-25500) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) -  ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-28483) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
03/10/2016 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (17.00-22.00) (26910-22289) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
04/10/2016 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49)
05/10/2016 ΡΟΥΦΑΣ (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
06/10/2016 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (26910-22289) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΖΗΣΗΣ (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
07/10/2016 ΜΠΟΥΛΗ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26697) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
08/10/2016 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (8.00-22.00) (26910-25420) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) -
08/10/2016 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (8.00-14.00) (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (22.00-8.00) (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49)

09/10/2016 ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13) - ΚΟΤΤΑΣ (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
10/10/2016 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (26910-62660) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
10/10/2016 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (17.00-22.00) (26910-60302) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
11/10/2016 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-28483) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
12/10/2016 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΤΣΙΑΓΑΣ (26910-26966) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 50)
13/10/2016 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
14/10/2016 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
15/10/2016 ΝΕΝΕ (8.00-22.00) (26910-62204) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
15/10/2016 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (26910-27979) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (22.00-8.00) (26910-27979) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)

16/10/2016 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (26910-20772) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ) - ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
17/10/2016 ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13)
17/10/2016 ΤΣΙΑΓΑΣ (17.00-22.00) (26910-26966) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
18/10/2016 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (26910-62660) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (26910-52114) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
19/10/2016 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
20/10/2016 ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΡΟΥΦΑΣ (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
21/10/2016 ΙΩΑΝΝΟΥ (26910-25500) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (26910-22289) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
22/10/2016 ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (8.00-22.00) (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13)
22/10/2016 ΜΠΟΥΛΗ (8.00-14.00) (26910-25559) (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΜΠΟΥΛΗ (22.00-8.00) (26910-25559) (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26)

23/10/2016 ΙΩΑΝΝΟΥ (26910-25500) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (26910-25420) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
24/10/2016 ΚΟΤΤΑΣ (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΖΗΣΗΣ (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
24/10/2016 ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (17.00-22.00) (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13)
25/10/2016 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70)
26/10/2016 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-28483) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
27/10/2016 ΖΗΣΗΣ (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
28/10/2016 ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
29/10/2016 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (8.00-22.00) (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) 
29/10/2016 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (8.00-14.00) (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (22.00-8.00) (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)

30/10/2016 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-27979) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) - ΝΕΝΕ (26910-62204) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
31/10/2016 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13)
31/10/2016 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (17.00-22.00) (26910-20772) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ)

ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ

01/10/2016 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
01/10/2016 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
02/10/2016 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
03/10/2016 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
04/10/2016 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ) 

05/10/2016 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
06/10/2016 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
07/10/2016 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
08/10/2016 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
08/10/2016 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
09/10/2016 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
10/10/2016 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
11/10/2016 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)

12/10/2016 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
13/10/2016 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
14/10/2016 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
15/10/2016 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
15/10/2016 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (8.00-14.00) (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
16/10/2016 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
17/10/2016 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
18/10/2016 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)

19/10/2016 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
20/10/2016 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
21/10/2016 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
22/10/2016 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
22/10/2016 ΓΚΕΚΑΣ (8.00-14.00) (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
23/10/2016 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
24/10/2016 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
25/10/2016 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)

26/10/2016 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
27/10/2016 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
28/10/2016 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
29/10/2016 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
29/10/2016 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
30/10/2016 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
31/10/2016 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

01/10/2016 - 04/10/2016 ΝΤΟΥΒΛΗ (6932-295159) (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)
05/10/2016 - 11/10/2016 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (6976-385916) (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)
12/10/2016 - 18/10/2016 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (6981-556232) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
19/10/2016 - 25/10/2016 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (6932-881664) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
26/10/2016 - 31/10/2016 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (6981-556232) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ


01/10/2016 - 04/10/2016 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (26910-72670) (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
05/10/2016 - 11/10/2016 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26910-71183) (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
12/10/2016 - 18/10/2016 ΠΑΥΛΑΚΗ (6987-600176) (ΛΟΓΓΟΣ)
19/10/2016 - 25/10/2016 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (26910-73590) (ΑΒΥΘΟΣ)
26/10/2016 - 31/10/2016 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (26910-72670) (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΑΙΓΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ: 8.00 - 22.00 & 22.00 - 8.00 
ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 8.00 - 21.00 & 21.00 - 8.00 

01/09/2016 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (26910-20772) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ)
02/09/2016 ΤΣΙΑΓΑΣ (26910-26966) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 50) - ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
03/09/2016 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (8.00-22.00) (26910-52114) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) 
03/09/2016 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (8.00-14.00) (26910-62660) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (22.00-8.00) (26910-62660) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) 

04/09/2016 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49)
05/09/2016 ΡΟΥΦΑΣ (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
05/09/2016 ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (17.00-22.00) (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
06/09/2016 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (26910-22289) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΖΗΣΗΣ (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
07/09/2016 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-27979) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26697) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
08/09/2016 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (26910-25420) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΖΗΣΗΣ (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
09/09/2016 ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13) - ΚΟΤΤΑΣ (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
10/09/2016 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (8.00-22.00) (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72)
10/09/2016 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (8.00-14.00) 26910-60302) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (22.00-8.00) (26910-60302) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)

11/09/2016 ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
12/09/2016 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
12/09/2016 ΖΗΣΗΣ (17.00-22.00) (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
13/09/2016 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
14/09/2016 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
15/09/2016 ΝΕΝΕ (26910-62204) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
16/09/2016 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (26910-20772) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
17/09/2016 ΣΙΑΤΡΑ (8.00-22.00) (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
17/09/2016 ΤΣΙΑΓΑΣ (8.00-14.00) (26910-26966) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44) - ΤΣΙΑΓΑΣ (22.00-8.00) (26910-26966) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)

18/09/2016 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (26910-62660) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72)
19/09/2016 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49) - ΖΗΣΗΣ (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
19/09/2016 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (17.00-22.00) (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
20/09/2016 ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΡΟΥΦΑΣ (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
21/09/2016 ΙΩΑΝΝΟΥ (26910-25500) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (26910-22289) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
22/09/2016 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26697) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΜΠΟΥΛΗ (26910-25559) (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26)
23/09/2016 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (26910-25420) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
24/09/2016 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-22.00) (26910-26575) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
24/09/2016 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (26910-20772) (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (22.00-8.00) (26910-20772) (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)

25/09/2016 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (26910-60302) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
26/09/2016 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΣΤΗΡΑ 76) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
26/09/2016 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (17.00-22.00) (26910-28483) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
27/09/2016 ΖΗΣΗΣ (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
28/09/2016 ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
29/09/2016 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
30/09/2016 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-27979) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) - ΝΕΝΕ (26910-62204) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)

ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ

01/09/2016 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
02/09/2016 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
03/09/2016 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
03/09/2016 ΓΚΕΚΑΣ (8.00-14.00) (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
04/09/2016 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
05/09/2016 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
06/09/2016 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)

07/09/2016 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
08/09/2016 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
09/09/2016 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
10/09/2016 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
10/09/2016 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ) 
11/09/2016 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
12/09/2016 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
13/09/2016 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)

14/09/2016 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
15/09/2016 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
16/09/2016 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
17/09/2016 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
17/09/2016 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
18/09/2016 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
19/09/2016 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
20/09/2016 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)

21/09/2016 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
22/09/2016 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
23/09/2016 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
24/09/2016 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
24/09/2016 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (8.00-14.00) (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
25/09/2016 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
26/09/2016 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
27/09/2016 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)

28/09/2016 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
29/09/2016 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
30/09/2016 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)

 ΔΙΑΚΟΠΤΟ

01/09/2016 - 06/09/2016  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (6981-556232) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
07/09/2016 - 13/09/2016  ΝΤΟΥΒΛΗ (6932-295159) (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)
14/09/2016 - 20/09/2016  ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (6976-385916) (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)
21/09/2016 - 27/09/2016  ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (6932-881664) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
28/09/2016 - 30/09/2016  ΝΤΟΥΒΛΗ (6932-295159) (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ


01/09/2016 - 06/09/2016 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (26910-72670) (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
07/09/2016 - 13/09/2016 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26910-71183) (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
14/09/2016 - 20/09/2016 ΠΑΥΛΑΚΗ (6987-600176) (ΛΟΓΓΟΣ)
21/09/2016 - 27/09/2016 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (26910-73590) (ΑΒΥΘΟΣ)
28/09/2016 - 30/09/2016 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (26910-72670) (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)